Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  IMG4090.JPG IMG4068.JPG IMG3903.JPG IMG3847.JPG IMG3857.JPG IMG3898.JPG IMG3870.JPG IMG_20171013_103518.jpg Photpho_tac_dung_voi_khi_oxi_P___O2.flv Al_tac_dung_voi_O2_trong_khong_khi.flv 26694780_2139691319597200_2097152916_n.jpg Af75a2f70bece5b2bcfd.jpg 3b2024338e2860763939.jpg 19239658_2147717012127964_282228308_n.jpg Bandobinhduong2014moinhat.jpg P_20180306_151000.jpg Countries_Song__Where_Are_You_From.flv Chuc_mung_ngay_QTPN__83.swf Dong_ho_kim_dep.swf Dong_ho_binh_minh.swf

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  câu hỏi trắc nghiệm ôn thi HK II

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: nguyễn thị kim ngọc
  Ngày gửi: 05h:57' 22-04-2016
  Dung lượng: 211.0 KB
  Số lượt tải: 38
  Số lượt thích: 0 người
  Phần I. Windows
  Để chọn đồng thời nhiều đối tượng liên tiếp nhau: Nháy vào đối tượng đầu tiên, nhấn giữ phím …. và nháy vào đối tượng cuối cùng
  a) Shift b) Ctrl c) Alt d) Enter
  Để chọn đồng thời nhiều đối tượng: Nhấn giữ phím …. và nháy vào từng đối tượng cần chọn. Khi muốn không chọn đối tượng đã chọn thì nháy lại đối tượng đó
  a) Shift b) Ctrl c) Alt d) Enter
  Trong Windows để chọn nhiều đối tượng liên tiếp nhau, ta thực hiện:
  A. Nháy vào đối tượng đầu tiên, nhấn giữ phím Ctrl và nháy vào đối tượng cuối cùng.
  B. Nháy vào đối tượng đầu tiên, nhấn giữ phím Alt và nháy vào đối tượng cuối cùng.
  C. Nháy vào đối tượng đầu tiên, nhấn giữ phím Shift và nháy vào đối tượng cuối cùng.
  D. Nháy vào đối tượng đầu tiên và nháy vào đối tượng cuối cùng.
  Để mở một thư mục và hiển thị các thư mục bên trong nó, ta có thể:
  a) Nháy đúp chuột vào tên của thư mục
  b) Nháy đúp chuột biểu tượng của thư mục
  c) a,b đúng
  d) a,b sai
  Trong Windows Explorer, để hiển thị lại thư mục vứa xem trước đó. Ta nháy nút

  a) b) c) d) cả a, b, c đều đúng

  Trong Windows Explorer, để xem thư mục mẹ của thư mục đang chọn được hiển thị nội dung (thư mục hiện thời) . Ta nháy nút

  a) b) c) d) cả a, b, c đều đúng

  Trong Windows Explorer, để tìm một tệp hay một thư mục. Ta nháy nút

  a) b) c) d) cả a, b, c đều đúng

  Để tạo thư mục mới. Ta thực hiện
  a) Nháy File(New(Folder
  b) Chuột phải(New(Folder
  c) a,b đúng
  d) a,b sai
  Để tạo mới thư mục ta thực hiện thao tác:
  a) Chuột phải(Folder( New b)menu File (Folder(New
  c) a,b đúng d) a, b sai
  Để đổi tên tệp(file) hoặc thư mục(Folder). Ta thực hiện
  a) Nháy File(Rename
  b) Chuột phải( Rename
  c) Bấm F2
  d) a,b,c đúng
  Trong Windows Explorer, để hiển thị nút , , …ta thực hiện thao tác:
  a) Nháy View(ToolsBar(Customize…Sau đó chọn nút các nút cần hiển thị ( Add
  b) Chuột phải thanh Standard Buttons(Customize…Sau đó chọn nút các nút cần hiển thị ( Add
  c) a,b đúng
  d) a,b sai
  Để sao chép tệp(file) hoặc thư mục(Folder). Ta chọn tệp hoặc thư mục rồi thực hiện thao tác:
  a) Nháy Edit(Copy, mở thư mục hoặc đĩa nơi ta muốn đặt bản sao và Nháy Edit(Paste
  b) Bấm Ctrl+C, mở thư mục hoặc đĩa nơi ta muốn đặt bản sao và Bấm Ctrl+V
  c) Bấm nút , mở thư mục hoặc đĩa nơi ta muốn đặt bản sao và Bấm nút

  d) Cả 3 câu a,b,c đều đúng
  Để sao chép tệp(file) hoặc thư mục(Folder). Ta chọn tệp hoặc thư mục rồi thực hiện thao tác:
  a) Nháy Edit(Copy, mở thư mục hoặc đĩa nơi ta muốn đặt bản sao và Nháy Edit(Paste
  b) Bấm Ctrl+C, mở thư mục hoặc đĩa nơi ta muốn đặt bản sao và Bấm Ctrl+V
  c) Chuột phải(Copy, mở thư mục hoặc đĩa nơi ta muốn đặt bản sao, chuột phải(Paste
  d) Cả 3 câu a,b,c đều đúng
  Để di chuyển tệp(file) hoặc thư mục(Folder). Ta chọn tệp hoặc thư mục rồi thực hiện thao tác:
  a) Nháy Edit(Cut, mở thư mục hoặc đĩa nơi ta muốn chuyển đến và Nháy Edit(Paste
  b) Bấm Ctrl+X, mở thư mục hoặc đĩa nơi ta muốn chuyển đến và Bấm Ctrl+V
  c) Bấm nút , mở thư mục hoặc đĩa nơi ta muốn chuyển đến và Bấm nút

  d) Cả 3 câu a,b,c đều đúng
  Để di chuyển tệp(file) hoặc thư mục(Folder). Ta chọn tệp hoặc thư mục rồi thực hiện thao tác:
  a) Nháy Edit(Cut, mở thư mục hoặc đĩa nơi ta muốn chuyển đến và Nháy Edit(Paste
  b) Bấm Ctrl+X, mở
   
  Gửi ý kiến