Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  IMG4090.JPG IMG4068.JPG IMG3903.JPG IMG3847.JPG IMG3857.JPG IMG3898.JPG IMG3870.JPG IMG_20171013_103518.jpg Photpho_tac_dung_voi_khi_oxi_P___O2.flv Al_tac_dung_voi_O2_trong_khong_khi.flv 26694780_2139691319597200_2097152916_n.jpg Af75a2f70bece5b2bcfd.jpg 3b2024338e2860763939.jpg 19239658_2147717012127964_282228308_n.jpg Bandobinhduong2014moinhat.jpg P_20180306_151000.jpg Countries_Song__Where_Are_You_From.flv Chuc_mung_ngay_QTPN__83.swf Dong_ho_kim_dep.swf Dong_ho_binh_minh.swf

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  GATC TIẾT 2

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Quỳnh Nga
  Ngày gửi: 20h:18' 06-05-2018
  Dung lượng: 37.5 KB
  Số lượt tải: 34
  Số lượt thích: 0 người
  Date of teaching: 15/01 – 02/02/2018
  Class: 91,2,3
  Week: 22+ 23 + 24
  TOPIC 10: BECAUSE / BECAUSE OF * ALTHOUGH / DESPITE

  GENERAL KNOWLEDGE

  Because + S (pronoun) + be + adj …..

  ( Because of + Possessive + Noun
  Ex: Because she was ill, she couldn’t go to school
  ( Because of her illness, she couldn’t go to school.

  Because + S (noun) + be + adj …..

  ( Because of + the + adj + Noun
  Because the weather was hot, I couldn’t sleep well.
  ( Because of the hot weather, I couldn’t sleep well.

  Because + S (pronoun) + VERB + adv …..

  ( Because of + Possessive + adj + Noun
  Because she behaves well, everyone loves her.
  ( Because of her good behavior, everyone loves her.

  Because + (S+ have) THERE + BE + (a /an) + ADJ + NOUN
  ( Because of + (a/an) + ADJ + Noun

  Because + S (Pronoun) + TO BE + ADVERB + ADJ

  ( Because of + Possessive + ADJ + Noun
  Because she is extremely beautiful, everyone admires her.
  ( Because of her extreme beauty, everyone admire her.  Because + S (Noun) + TO BE + V3

  ( Because of + the Noun (V3) + of + Noun

  Because + S (Noun) + VERB + (ADVERB)

  ( Because of + a/ an/ the (ADJ) + NOUN + of + Noun
  Because this boy behaved kindly, I love him so much.
  ( Because of the kind behavior of this boy, I love him so much.
  Because + S1 (Noun/ Pronoun) + VERB + O …., S2 +V2 +… (S1 # S2)
  (
  ( Because of + possessive + (not) Ving + O …., S2 +V2 +… (S1 # S2)
  AIMS:
  Student know how to turn from “because into because” and “although/ though/ even though into in spite of/ despite ”
  PRACTICE:
  1. Although she was ill, she went to school.
  ( In spite of
  2. He didn’t come because he was sick.
  ( He didn’t come because of
  3. She didn’t eat much though she was hungry.
  ( Despite
  4. The train was late because the fog was thick.
  ( Because of
  5. I accepted the job although the salary was low.
  ( In spite of
  6. The plane couldn’t take off because the weather was bad.
  ( Because of
  7. She stay at home because her mother was sick.
  ( Because of
  8. He didn’t leave school even though his family was poor.
  ( Despite
  9. All the teachers love him because his conduct is good.
  (Because of
  10.The flight was not delayed though it was foggy.
  ( Despite
  11. We couldn’t study because it was noisy.
  (Because of
  12. Even though it was cold, I went swimming.
  ( In spite of
  13. These students didn’t arrive late although there was the traffic jam.
  ( Despite
  14. Mary can’t sleep because there was the noise.
  ( Because of
  15. She didn’t get ill though she worked very hard.
  (In spite of
  16. His wife usually gives him a list because he often forgets things.
  ( Because of
  17. Though he had much experience, he didn’t succeed in repairing the machine.
  ( Despite
  18. Though Kid has failed so often, he has never been
   
  Gửi ý kiến