Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  IMG4090.JPG IMG4068.JPG IMG3903.JPG IMG3847.JPG IMG3857.JPG IMG3898.JPG IMG3870.JPG IMG_20171013_103518.jpg Photpho_tac_dung_voi_khi_oxi_P___O2.flv Al_tac_dung_voi_O2_trong_khong_khi.flv 26694780_2139691319597200_2097152916_n.jpg Af75a2f70bece5b2bcfd.jpg 3b2024338e2860763939.jpg 19239658_2147717012127964_282228308_n.jpg Bandobinhduong2014moinhat.jpg P_20180306_151000.jpg Countries_Song__Where_Are_You_From.flv Chuc_mung_ngay_QTPN__83.swf Dong_ho_kim_dep.swf Dong_ho_binh_minh.swf

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  GVCN-BB BAU BAN CAN SU LOP

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: nguyễn thị kim ngọc
  Ngày gửi: 18h:06' 02-10-2016
  Dung lượng: 61.0 KB
  Số lượt tải: 40
  Số lượt thích: 0 người
  TRƯỜNG THCS BÌNH AN
  LỚP 8A1
  
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  
  BIÊN BẢN
  HỌP BẦU CÁN BỘ LỚP 8A1
  Năm học 2016 – 2017

  Thời gian: 10 giờ 30’, ngày …...tháng …... năm 2016.
  Địa điểm: phòng 005 Trường THCS Bình An.
  Thành phần gồm : Cô: - GV Chủ nhiệm.
  Em chủ tọa.
  Em thư kí cuộc họp.
  Các học sinh lớp
  NỘI DUNG CUỘC HỌP
  Người dẫn công bố chương trình: ..............................................................
  Người dẫn đề cử thư kí và bầu thư kí: ......................................................
  Người tổ chức nêu các tiêu chuẩn bầu cán bộ lớp mới
  Học lực: từ khá trở lên (trừ lớp phó lao động và lớp phó văn nghệ)
  Hạnh kiểm: tốt.
  Với lớp phó văn nghệ: có năng khiếu văn nghệ.
  Có khả năng tổ chức và điều hành hoạt động.
  Nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc.
  Có sức khoẻ tốt.
  Người dẫn đề cử ban cán sự lớp mới cho các chức danh:
  Lớp trưởng:
  Lớp phó học tập:
  Lớp phó V-T-M:
  Lớp phó lao động:
  Thủ quỹ + thư ký:
  Tổ trưởng tổ 1:
  Tổ trưởng tổ 2:
  Tổ trưởng tổ 3:
  Tổ trưởng tổ 4:
  Cán sự cờ đỏ:
  Học sinh dưới lớp đề cử thêm:
  ………………………………………………………………
  ………………………………………………………………
  ………………………………………………………………
  ………………………………………………………………
  Tiến hành bầu các chức danh trên bằng hình thức biểu quyết các chức danh.
  Kết quả:
  Chức danh
  Số phiếu tán thành
  
  
  Lớp trưởng:
  Lớp phó học tập:
  Lớp phó V-T-M:
  Lớp phó lao động:
  Thủ quỹ + thư ký:
  Tổ trưởng tổ 1:
  Tổ trưởng tổ 2:
  Tổ trưởng tổ 3:
  Tổ trưởng tổ 4:
  Cán sự cờ đỏ:


    
  
  Ban cán sự lớp mới ra mắt và phát biểu trước lớp.
  Giáo viên chủ nhiệm phát biểu ý kiến và giao nhiệm vụ cho từng thành viên của Ban cán sự lớp.
  Thư kí cuộc họp thông qua biên bản cuộc họp.
  Biên bản được nhất trí thông qua ........... / ..........
  Cuộc họp kết thúc hồi ..... giờ…..phút cùng ngày.


  Bình An, ngày ..... tháng ..... năm ........
  CHỦ TỌA GVCN THƯ KÝ
  TRƯỜNG THCS BÌNH AN
  LỚP 8A1
  
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  
  BIÊN BẢN
  THỐNG NHẤT NỘI QUY LỚP 8A1
  Năm học 2016 – 2017

  Thời gian: 10 giờ 30’, ngày …... tháng …... năm 2016.
  Địa điểm: phòng 005 - Trường THCS Bình An.
  Thành phần gồm : Cô: - GV Chủ nhiệm.
  Em chủ tọa.
  Em thư kí cuộc họp.
  Các học sinh lớp
  NỘI DUNG CUỘC HỌP

  GVCN cùng với ban cán sự đầu năm họp bàn và đề xuất với lớp nội quy như sau:


  Ý kiến phát biểu của tập thể lớp:

  Thống nhất những nội dung sau
  Biên bản được nhất trí thông qua ........... / ..........
  Cuộc họp kết thúc hồi ..... giờ…..phút cùng ngày.
  Bình An, ngày ..... tháng ..... năm ........
  CHỦ TỌA GVCN THƯ KÝ
   
  Gửi ý kiến